Revisorer

Revisorer
Revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Auktoriserad revisor Camilla Samuelsson (utsedd av bolagsstämman)
Auktoriserad revisor Victor Brusewitz (utsedd av regeringen)