Vad är public service?

Sveriges Radio är ett public service-bolag. Men vad betyder egentligen det?

Svaret på vad ”public service” är skiljer sig mellan världens länder, men i Sverige är det några saker som avgör:

En del handlar om hur Sveriges Radio finansieras, nämligen genom en public service-avgift som tas ut via skattsedeln.

En annan del handlar om ägandet. Sveriges Radio är ett aktiebolag som precis som de två andra public service-bolagen i Sverige (SVT och UR) ägs av en förvaltningsstiftelse. I styrelserna för de tre public service-bolagen sitter inga politiker och i förvaltningsstiftelsens styrelse sitter inga aktiva riksdagspolitiker.

Riksdagen beslutar vidare vilket uppdrag Sveriges Radio ska ha och ett sändningstillstånd från regeringen sätter ramarna för vad bolagen ska göra. I sändningstillståndet står att Sveriges Radio ska bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst och att verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till ekonomiska, politiska och andra intressen. I så kallade medelsvillkor anges vilka ekonomiska resurser Sveriges Radio ska ha under respektive år och vad företaget förväntas leverera.

Granskningsnämndenföljer sedan upp att public service-bolagen lever upp till sina uppdrag.

Det nuvarande sändningstillståndet gäller under åren 2020-2025 och bygger på en bred politisk uppfattning att public service är en kollektiv demokratisk nyttighet som gynnar alla medborgare.* Sveriges Radio ska ha ljudet i fokus, ges frihet under ansvar, finnas på plattformar där publiken finns och ha ett brett innehåll som når så många som möjligt.

Grunden i Sveriges Radios journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio ska inte ta ställning och ska vara oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen och verka i medborgarnas tjänst.

Sveriges Radio har ett högt förtroende bland lyssnarna. Under hela 2000-talet har andelen av befolkningen som har mycket stort eller ganska stort förtroende för innehållet i Sveriges Radio legat stadigt runt 70 procent.**

*ur public service-utredningen (SOU 2018:50)

**Enligt den återkommande SOM-undersökningen vid Göteborgs universitet