Styrelse

Sveriges Radio styrs via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och svensk kod för bolagsstyrning.

Sveriges Radios styrelse 2018:

Styrelseordförande
Lennart Käll, vd

Styrelseledamöter
Åsa Bernlo, vd
Susann Jonsson, vd
Pia Kronqvist, vd 
Ole Mölgaard, vd
Christer Danielsson, advokat
Kristina Rennerstedt
Gunnar Wetterberg, författare
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Personalrepresentanter
Marthina Stäpel, journalist, SJF-klubben
Erland von Heijne, tekniker, Unionen Sveriges Radio
Tomi Lehikoinen, ordförande, Unionen Sveriges Radio (suppleant)
Ulrika Hyllert, journalist, SJF-klubbenl (suppleant)

Adjungerad, styrelsesekreterare Kerstin Bröms Lumpus, chefsjurist kerstin.broms_lumpus@sverigesradio.se

Verkställande direktören är ledamot av styrelsen. Ordförande och ledamöter utses för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda skall två arbetstagarledamöter (för vilka får finnas suppleanter) ingå i styrelsen.

Styrelsen beslutar om:
- direktiv för samt fastställande av långsiktiga planer
- ekonomisk planering på lång sikt, bl.a. medelsäskanden
- direktiv för samt fastställande av årliga verksamhetsplaner
- förslag till års- och public serviceredovisningar
- huvudorganisation
- tillsättning av vd
- riktlinjer för samverkan med andra public servicebolag
- arbetsordning och programregler
- principiellt viktiga yttranden och remisser
- mål och riktlinjer för Sveriges Radios affärsverksamheter.

Styrelsen delegerar till vd
Till verkställande direktören har styrelsen delegerat ansvaret för planering och det operativa genomförandet av Sveriges Radios utveckling enligt styrelsens beslut samt för företagets löpande operativa verksamhet och förvaltning. Vd skall härvid leda och samordna företagets verksamhet och utåt företräda Sveriges Radio. Vd kan delegera ansvar och befogenheter till direktörer och andra befattningshavare i företaget.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista