Sveriges Radio P2 söker program till sommaren

P2 söker nu efter programserier utifrån två teman.

P2 är Sveriges Radios kanal för klassisk musik, folkmusik och jazz. P2 erbjuder publiken flödande musik i dessa genrer men har även några specialfönster för berättande kunskapsprogram.

Till sommaren 2020 efterlyser därför P2 programserier om 3-5 program utifrån två olika teman.

Tema 1
USAs musikaliska historia rymmer många berättelser inom flera genrer, från olika befolkningsgrupper och miljöer. Vi söker en serie som är en musikalisk berättelse om USA – den bör knyta an till landets olika rötter och vara sammanhållen av ett gemensamt perspektiv eller en gemensam fråga. Musiken kan landa i modern populärkultur men bör ha sin botten i någon av/eller alla P2s tre huvudgenrer. Programformen förutsätter inte fysiska resor - en musikalisk berättelse kan skapas ändå.

Tema 2
I en alltmer polariserad värld har religiös musik fått en ny roll och synen på musik som bär på ett religiöst budskap har komplicerats. Vi söker en serie som är en musikalisk berättelse om religion, andlighet, kultur och musik. Den bör hålla sig till P2s genrer och kan vara geografiskt begränsad till ett område eller sträcka sig över världen. Genom denna berättelse fördjupas publikens kunskap om musik som bärare av både kunskap och politik. Programformen förutsätter inte fysiska resor.

Programmen är 57 minuter långa (första sändningstid lördagar 18.00-19.00) och musikandelen är minst 40 procent. Formatet är berättande och kan bestå av miljöer, en resa eller ett porträtt av en person som bär en intressant berättelse om musiken.

Förslagen skickas till programforslag@sr.se senast 2020-01-20. Använd mallen nedan.

Om ni har frågor kontakta Elle-Kari Höjeberg, utbuds- och kanalansvarig för P2, e-post: elle-kari.hojeberg@sr.se telefon: 08-784 48 67.