Inköpta produktioner under 2019 av Sveriges Radios Utbudsgrupp

I länken nedan kan du läsa vilka produktioner vi köpt in och av vem, hur många och till vilka kanaler.