Torsdag 27 oktober - start kl 22.12!

Född för tidigt

Knappt sex procent av barnen i Sverige är prematura, d v s föds för tidigt. Många av dem föds när nästan hälften av den normala graviditeten återstår, och vården av dessa barn i Sverige är i världsklass. Du som hade bråttom ut, vad kan du berätta om den vård du fick? Kan du vittna om hur neonatalvården såg ut på 50-talet? Du som är förälder eller annan anhörig till ett för tidigt fött barn, hur var det för dig? Vad var jobbigast, vad fungerade över förväntan, vad har du lärt dig och hur är det i dag? Du som jobbar inom vården, hur ser du på de svåra frågor om liv och död som du måste ta ställning till i din vardag? Vad får det för konsekvenser att så många prematura barn som föds i Sverige i dag överlever? Är det rätt eller fel att medicinska misstag kan betraktas som brott enligt lagen? Ring Stina Wollter i Uppsala på 099-110 80 och berätta eller diskutera! Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se! Programmet börjar kl 22.12!