Hästplöjning.

Inför stundande DM i hästplöjning passade Tomas på att åka till Lantbrukaren Lars Jansson i Finnåker, för att få en lektion i den ädla konsten att plöja en rak och fin fåra med hjälp av två hästar och en plog.