Torsdag 12 juni 2011

Sisu - ett sätt att leva

9:59 min

Kalle Lainen fick besök av P4 Morgon med anledning av sin finländska bakgrund. Detta för att uppmärksamma att det i dag är finskhetens dag.

Kalle har bott i Örebro län sedan hösten 1999. Filip fick i uppdrag att träffa Kalle i hans batsu för att reda ut det finska begreppet sisu.