Måndag 16 maj 2011

Omvalsanalys

5:50 min

Under söndagen skedde omvalet i Örebros nordöstra krets. Cirka 27 000 örebroare var röstberättigade, men endast drygt 60 procent valde att lägga sin röst.

Agneta Blom, statsvetare kom till P4 Morgon för att kommentera valresultatet. Hon resonerade även kring vilket styre Örebro nu kan tänkas få.