p4 morgon örebro

Varning för vägarbete

5:15 min

Uppgrävda gator och gatuarbeten vid övergångställen ställer till problem för gående och särskilt för synskadade i Örebro.

P4 Morgon träffade Gun-Britt Lundkvist som själv är synskadad, vid en av gatorna som ännu inte fyllts igen. Hon passade även på att ställa en fråga till tekniska förvaltningen i Örebro kommun.

En fråga som chefen på tekniska förvaltningen, Håkan Zaring, bland annat svarade på senare i P4 Morgon.