p4 morgon örebro

Gungfritt för ökad pedagogik

4:14 min

Vi besökte Näsby förskola som är ny sedan två år tillbaka i tiden. Anledningen till vårt besök var deras nytänkande då de byggde upp gården i direkt anslutning till huvudbyggnaden.

Åsa Svahn är förskolechef och förklarade hur de tänkt och utvecklat sin gård.