p4 morgon örebro

Häxor i Örebro

11 min

Det har funnits kvinnor som suttit fängslade på Örebro Slott anklagade för att vara häxor. Oftast testades de med "vattenprovet" vilket innebar att de knöts ihop och kastades i vattnet, flöt de så var de häxor.

Johanna Bjelkengren har koll på historian om dessa häxor.