p4 morgon örebro

Bostadsbrist hos bävrarna?

5:42 min

Efter att Gert Lindeus uppmärksammat oss om att det rivs dammar som bävrarna byggt upp så blev vi lite fundersamma om det var så att det rådde bostadsbrist bland länets bävrar.

Vi träffade Johanna Månsson-Wikland som jobbar på Länsstyrelsen i Örebro. Johanna är insatt i ämnet och berättade hur och varför man river dammarna.

Vi åkte och träffade Gert som hade ett lysande exempel på hur det kan se ut vid en damm, vi spanade men såg ingen bäver.