24 maj 2010

EU-pris till Katrineholm

Svenska Mikrofinansinstitutet, med huvudkontor i Katrineholm, har fått första pris i EU-tävlingen Regio Stars Award 2010.

Man får det med motiveringen "Bästa innovativa projekt" inom kategorin Integration av invandrare och marginaliserade grupper i storstadsområden ( "Integration of migrants or marginalized groups in urban areas".)

Totalt var ett 80-tal tävlande med från 27 länder.