FREDAG 1 OKTOBER 2010

Säkerhetsdag för äldre

I dag är det FN:s internationella äldredag och det här uppmärksammar Myndigheten för Samhällskydd och beredskap genom kampanjen Peppar, peppar... som fokuserar på seniorers säkerhet. Reporter Maria Iwerbo åker till Munktellarenan där Eskilstuna kommun arrrangerar en säkerhetsdag för seniorer. Under dagen kommer Handikapprådet, Räddningtjänsten och Polisen föreläsa om säkerhet utfrån olika aspekter. På plats finns även olika stationer med aktörer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande för just äldre personer.