BIRO ORRO ÁVŽŽIS

3:46 min

Noaidegiissás min gullat luonddu ipmasiid birra dološ máidnasiin ja muitalusain.
Odná Noaidegiissás gullat Biroávzzi birra, mii lea suhkkes guosseávži gos lohket biro orrut.
Muitaleaddjin lea Hurri Biete vaini/rohkki.