Lyssna på tisdagens moraltest

bangs nya chefredaktör Lawen Mohtadi har genomgått moraltestet.
Hör hur hon svarar och vad filosof Bengt Brülde delar ut för betyg: