Morgan och minnet!

För ungefär ett år sen tog sig Morgan an utmaningen att lära sig fler än 250 decimaler av talet pi. Så här gick det: