Vem är vem?

Det verkar som om det finns två Ola Lindholm i vårt land. Eller?
Avgör själv - vem är mest Ola Lindholm?

av den rättmätige ägaren till namnet och identiteten.