MÅNDAG 22 FEBRUARI

Hur mycket dyrare blev frukten?