Jag var ju bara barnet

Söndagen tutar vidare och nu på temat "jag var ju bara barnet". Fick du hoppa in som fotbollsdomare redan i mellanstadiet eller fick du ställa upp som ortens kandidat i knypplings-SM dagen innan du fyllde 11? Slå en pling till Rasmus och berätta om när du praoade i vuxenvärlden.