Blind En dokumentär av Katarina Hahr och Fredrik Wadström

En resa in i en nyblind människas värld. Från 1995.


När Katarina Hahr fyllde 30 förlorade hon synen. Sedan sexårsåldern hade hon lidit av en kronisk ögoninflammation som till slut ledde till att hon blev blind.
Hela Katarinas tillvaro förändrades över en natt. Plötsligt var hon tvungen att lära sig hantera vardagen på ett helt nytt sätt.
Tillsammans med Fredrik Wadström spelade Katarina Hahr in programmet under en del av rehabiliteringsperioden. Medverkande: Fredrik Wadström, Katarina Hahr, Ulf Brogården, Susanna Dahlin och Lise Helge.