Maj Ödman om bevakning av funktionshindrade

Maj Ödman, som bland annat gjorde dokumentären Barnen i blindskola som sändes 1959-62, intervjuades 1985 av Alvar Jansson om all sin bevakning av funktionshindrade i radio och TV. Ur 90 1950 - kontot för miljoner från 1985.