Projektledaren har ordet

Katarina Hahr var projektledare för Sveriges Radios temavecka Välviljans apartheid 2008.

- Många blir förvånade när jag berättar att Barcelona förmodligen är en av Europas mest tillgängliga städer. Det kanske inte är så att Sverige är det föregångsland när det gäller mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning, som vi tror.

Varför måste en person som använder rullstol åka varuhissen för att komma in på krogen, istället för att det finns en ingång på framsidan som alla kan gå igenom? I Barcelona, som jag besökte i höstas, sade de att en stad som inte är tillgänglig för alla medborgare inte är demokratisk. De kallar det ”design för alla”. Det kommer vi att berätta mer om i Välviljans apartheid.

I Sverige 2008 fortsätter förtidspensionerna bland unga att öka. Det finns forskning som visar att människor som blir förtidspensionärer tidigt löper sju gånger högre risk att dö i förtid än resten av befolkningen. Vad beror det på? Det belyser vi också.

Visste ni att var tredje kvinna med ett funktionshinder har utsatts för våld eller hot? Hör mer om det.

Målet med Välviljans apartheid är att lyfta fram viktiga samhällsfrågor för en stor grupp människor, som sällan syns eller hörs i media. De gånger människor med funktionsnedsättningar är med i tidningar, TV och radio får de oftast tala om sitt funktionshinder. Men det är ju inte funktionshindret i sig som är intressant, det är erfarenheterna och perspektiven som är en viktig del i samtalet om hur vårt samhälle ska se ut.
Katarina Hahr, publicistisk projektledare
valviljan@sr.se