Invandrare med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning innebär för många människor att de dagligen måste hantera en mängd praktiska problem i vardagen.

För den som kommer från ett annat land och en annan kultur och talar ett annat språk än svenska är livet ofta ännu mer komplicerat, funktionsnedsättningen blir ytterligare ett utanförskap i det svenska samhället.
– Invandrare med funktionsnedsättning är en marginaliserad grupp i flera bemärkelser, det säger Farhad Jahanmahan forskare i interkulturell i pedagogik, i en intervju i Radio Sweden/SR International med Cecilia Huldt.
Farhad Jahanmahan har nyligen gett ut intervjuboken Dörren ska vara öppen för alla, där funktionshindrade kurdiska ungdomar och föräldrar berättar om sin tillvaro i Sverige.