Unga förtidspensioneras

Trots att regeringen ständigt understryker vikten av arbetslinjen får alltfler ungdomar aktivitets-ersättning, det vill säga förtidspension. Det gäller framförallt unga med någon form av handikapp. (P1-morgon)