Fd jurist på försäkringskassan: Det är rättsosäkert

Elisabeth Langran är jurist och jobbade tidigare på Försäkringskassan, men när nya direktiv kom om hur de skulle bedömma personers behov av assistans kände hon att det stred mot hennes syn på människovärdet.
– Efter som jag är jurist kände jag att det här går inte, säger Elisabeth som anser att försäkingkassan är fel ställe att hantera LSS.
– Det är en rättighetslagstiftning. Det är ingen annan lag som finns inom försäkringskassans område som är en rättighetslag. Det betyder att har du behovet ska du få det tillgodosett genom den här lagen. Men genom att man nekar uppenbara behov urholkas lagen, säger Elisabeth Langran.