Brev från Gunnar

"Ingenting bär vi djupare med oss, än det vi lämnade kvar" skriver en vän till mig på sin mycket personliga hemsida. För mig räcker det med att titta på ett kort från barndomshemmet i Hjo, för att bekräfta den sanningen. Det väcker mitt hopp. Det väcker min längtan, efter vad vet jag inte. kanske är det kärlek, närhet, innerlighet och trygghet. Allt detta har jag fått uppleva, men också motsatsen. Att kunna hantera och sammansmälta detta: Är det inte det som gör oss till människor? Jag tror det.

Gunnar Norrman

Örebro