Höglund möter utgår

Programmet utgår på grund av extrainsatta sportsändningar. Den 2 augusti är Elisabet Höglund tillbaka, då med Stephan Rössner som gäst.