Bidrag 10

Claes Virdeborn – Sång till 10-talet

Claes Virdeborn från Lund tävlar med det egna bidraget Sång till 10-talet.