Balder och Albin Bergström som lämnat in förslag på hur Gävle skulle kunna bli juligare med ett Bockmuseum.

Balder och Albin Bergström som lämnat in förslag på hur Gävle skulle kunna bli juligare med ett Bockmuseum.