Att hantera sorg i samband med en livslång sjukdom

Det är inte ovanligt att personer som får besked att de drabbats av en kronisk sjukdom hamnar i en sorg. Vetskapen att aldrig bli frisk från sin sjukdom kan vara mycket påfrestande.

Margoth Berglund i Ljusdal har råkat ut för två kroniska sjukdomar.