Raimo Pärssinen (S)

Raimo Pärssinen är 54 år och föddes i Finland, men har bott större delen av sitt liv i Sverige. Nu bor han med sin fru Maria i Hofors. Han har tidigare arbetat som metallarbetare, men sitter sedan 1998 i riksdagen. Andra perioden satt han lagutskottet men nu är det skatteutskottet som gäller. Hans taxerade inkomst var 645 00 år 2009, en ökning från 2008s 638 000. Förutom sitt riksdagsengagemang sitter han i styrelsen Arbetarbladet Intressenter AB, som äger en liten del av Gävletidningar och tillsätter politiska skribenter på Arbetarbladet.

Snabbfrågor:

Ska vi höja pensionsåldern från 61 till 62 år?
Ska föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna?
Vill du höja bensinskatten?
Ska Sverige gå med i EMU?
Borde vi ha något slags slöjförbud i Sverige?
Ska svenska soldater skickas ut i krig?
Leder skattesänkningar till fler jobb?
Ska Sverige ta in fler flyktingar?
Ska vi bryta uran i Sverige?
Vill du avskaffa monarkin?
Ska kommuner ha rätt att säga nej till friskolor?

I backspegeln
År 2000, när du var ordförande för socialdemokraterna i Gävleborg, slog du näven i bordet angående socialdemokraternas då biträdande näringsministern-Mona Sahlin: Sedan, två år senare, 2002, så gjorde du det igen. Då krävde du hennes avgång. Nu är hon er partiledare. Hur ser du på det? Hur mycket förtroende har du för henne? I undersökning efter undersökning visar det sig att väljaren har dåligt förtroende för henne. (I en Sifo-mätning från början på april fick Sahlin det näst sämsta förtroendet av alla partiledare, bara Lars Ohly var mer misstrodd. Hela 30 procent av de tillfrågade sa att de helt saknade förtroende för henne, att jämföra med statsminister Fredrik Reinfeldts 16 procent). Är det ett problem att var tredje väljare helt saknar förtroende för er partiledare? Hur påverkar det partiet? Vad händer vid en förlust i valet? Sitter Mona kvar?

Genom att ha varit distriktsordförande i Gävleborg så länge så har du upplevt två riktigt krångliga situationer i landstinget, där två jämna block varit tvingade att försöka komma överens över gränserna. Det ledde till att vi under fem månader förra året inte hade ett politiskt styre. Med den erfarenheten i ryggsäcken, hur ser du på en situation där sverigedemokraterna har en vågmästarroll i riksdagen? Var skulle ni börja? Vilka partier kan du se att ni kan samarbeta med?

Niklas Ekdal, fd politisk redaktör på DN och expressen, skrev i en debattartikel att Socialdemokraternas och Moderaternas demonisering av varandra kommer att leda till röstskolk och ökat politikerförakt. Blockpolitiken har aldrig varit mer förljugen och destruktiv än nu. Hur ser du på det?

Som ett exempel tar han upp att Socialdemokraterna när de satt i regeringsställning resonerade om en bortre parantes i sjukförsäkringen och kallade det för en ansvarsfull politik, men när alliensen införde den kallade man den för en stupstock. Han säger att den här sortens retorik är en förolämpning mot medborgarna, som vill ha rationella politiska lösningar. Finns det en risk för att ni demoniserar varandra till den punkt då det blir omöjligt att samarbeta?

Stafettfrågan
Från Moderaternas Tomas Tobé:

På tapeten
Enligt en undersökning som Almega gjorde är 78% av befolkningen är positivt inställda till RUTavdraget, och ett borttagande av avdraget skulle innebära att närmare 6000 tjänster försvinner i Sverige, och många av de är kvinnor. Varför vill ni behålla ROTavdraget, som gynnar en traditionellt manligt bransch, och göra er av med RUT, som gynnar en traditionellt kvinnlig bransch? Är det ett problem att ni har väljarna emot er i den här frågan?

Du skrev 2006 att du tyckte det var helt fel att regeringen subventionerade branscher: "I stället för att ge alla branscher och företag goda och likvärdig villkor anser sig regeringen vara lämpad att peka ut i vilka branscher framtidens jobb ska komma." Samtidigt har du på andra ställen skrivit om hur regeringen borde, till exempel, hjälpa vindkraftföretag etablera sig i Gävleborgs län. Hur får du det att gå ihop? Är det ok om den socialdemokratiska regeringen pekar ut vilka branscher som det borde satsas på, men inte om alliansen gör det?

Vilken är din viktigaste fråga inför valet?