100 år sedan Titanic sjönk

7:17 min

Den 10 april 1912 gav sig atlantångaren Titanic ut på sin jungfruresa mellan Europa och Nordamerika. Men Titanic nådde aldrig fram utan kolliderade med ett isberg och sent på natten den 15 april hade det väldiga fartyget, som skulle vara osänkbart, sjunkit till havets botten.