Front måndag klockan 13-15

I Front måndag efter klockan 14 handlar det om att åtta av tio företagare i landet inte vågar nyanställa på grund av de förändrade regler som är på gång när det gäller sjukförsäkringen enligt Svenskt Näringsliv.

De företagare som ändå gör det har börjat fråga om sjukdomar och tidigare sjukskrivningar redan vid anställningsintervjun av rädsla för att få för stora sjukförsäkringskostnader.

Och de långstidssjukskrivna, särskilt på mindre arbetsplatser, känner sig som parasiter.

Dessutom, eftersom det är måndag blir det satir med Public Service efter 13.30.

Programledare Jenny Sanner Roosqvist