Tisdag: Mailbombning, kärnfamiljen och överdrifter

Är organiserad mailbombning ett tecken på en levande demokrati eller ett tecken på lata medborgare? Och vad kan riksdagsledamoten Olof Lavesson uppnå med att hämndbomba Otto Sjöberg? Vi pratar med protestforskaren Katrin Uba.

Och idag införs en ny marknadsföringslag som gör det tillåtet med överdrifter i marknadsföringen. Vi ställer frågan om vi därmed får hävda att Brunchrapporten i P3 ”ger dig vingar”?

Och Dagens visionär är moderaten Anna König Jerlmyr. Hennes uppgift - att sammanfatta sitt visionära samhälle år 2068 i tre löpsedlar. Och självklart passar vi på att låta henne fylla i Rixdag High’s årsbok. Vem gick hon med på balen och vem kommer hänga med på sommarlovet?

Och vi pratar lyckohyckleri och tvåsamhet med Johannna Langhorst, just nu aktuell i vår grannkanal med programmet Heliga familjen.

Bisittare: Soraya Hashim