24 misstag

Brunchrapporten har granskat som kommit in till och som kommit in till .

Undersökningen visar att vid 24 fall har läkare efter ultraljudsundersökningar felaktigt dragit slutsatsen att det skett ett missfall.

När hälften av de här missbedömningar har lett till fysisk skada, antingen genom att friska foster har tvingats tas bort efter att kvinnan tagit abortpiller för sitt ”missfall”, eller för att kvinnan kommit in akut när det visat sig att hon inte alls hade missfall utan fortfarande är gravid - men då med ett foster som växer utanför livmodern, så kallat utomkvedshavandeskap.

I de andra fallen är det många blivande mammor och pappor som berättar om hur fruktansvärt dåligt de mått av det felaktiga missfallsbeskedet och att deras graviditetstid blivit förstörd.

Om undersökningen
Det är enligt både Socialstyrelsen och HSAN omöjligt att hitta de här fallen genom något bra sökord i deras diarium. Om det i den sökbara rubriken står ”Komplikation vid graviditet” kan det vara ett sådant här fall, eller något helt annat. Brunchrapporten har begärt ut drygt 200 handlingar. Det mesta rörde helt andra fall.  Det kan alltså finnas många fler fall än de vi har hittat.

1. Dödsdömt missbildat foster – idag en fullt frisk ettårig flicka.
Linköpings universitetssjukhus 2007
Hör Karin berätta. (ljud)
Karin och Fredrik hade i flera år försökt att bli gravida. En dag fick de det positiva beskedet.
– Det var ljuvligt när vi gick på den första kontrollen och vi såg det lilla hjärtat pulsera, säger Karin.
Men vid en senare ultraljudskontroll hittar överläkaren på Linköpings universitetssjukhus en så kallad vätskespalt, en linje på fostrets rygg från nacken till rumpan.
– Det besked vi fick var att detta innebar att det var något allvarligt fel på fostret, att det kan dö eller bli gravt handikappat. Det fanns ingenting annat, det var redan kört.
Läkaren sa till de förkrossade föräldrarna att de lika gärna kunde avboka sina tider de bokat för att få tips om graviditet och förlossning.
– Efter en vecka jag knappt minns fick vi beskedet att vi hade två dagar på oss att göra den enkla varianten av abort, vi har aldrig behövt tänka på sånt innan. Om vi gick över de två dagarna skulle jag tvingas genomgå en 2-stegsabort och föda fram det döda fostret, berättar Karin.
Men trots det valde föräldrarna att vänta. De kände att de måste få veta till 100 procent. Och tur var det. Flera veckor senare får de träffa en annan läkare, och hon konstaterar direkt att vätskespalten försvunnit och fostret ser helt friskt ut.
– Idag har vi en liten sprallig frisk tjej. Ibland när jag ser på henne kommer det över mig, jag får ont bara jag tänker på det.  
HSAN slår fast att ”Det är olyckligt att för tidigt i förloppet ta upp diskussion om abortmetoder och avskriva inskrivning på mödravårdcentralen” och att läkaren försökt minska lidandet med bland annat kuratorsstöd. Karin och Fredrik säger dock att det var dom som själva fick söka upp kurator. Ansvarsnämnden lämnar anmälan utan åtgärd.

2. Fick besked om missfall och skulle skrapas – då visar det sig att fostret lever.
Privatklinik Stockholm 2009
Hör Anna berätta. (ljudklipp)
Anna var på besök i Stockholm när hon gjorde ett positivt graviditetstest. För att få veta vilken vecka hon var i sökte hon upp en privat gynmottagning.
– Jag märkte direkt att något inte var som det skulle, läkaren satt alldeles tyst. Sen sa han, när jag fortfarande låg i gynstolen med benen i luften, att jag fått missfall. Jag frågade om han var säker och han berättade hur erfaren han var på området. Sen berättade han ingående om vad som skulle kunna hända om jag väntade ut missfallet själv.
– Jag hörde bara blod och smärta, att det skulle göra lika ont som en vanlig förlossning och jag bad därför om en skrapning.
Som tur var utförde inte läkaren skrapningar på mottagningen, utan sa att hon fick söka upp sitt hemsjukhus för det.
– Jag fick med mig en ultraljudsbild som han menade jag kunde visa för läkaren som skulle skrapa mig så jag skulle slippa ännu ett ultraljud, säger Anna.
När hon dagen efter kom in till en ny läkare för skrapning sa läkaren direkt att de inte utför skrapning så tidigt i graviditeten. Efter ett snabbt ultraljud konstaterar läkaren att det inte alls är ett missfall, utan ett helt friskt foster i magen. Anna är nu i vecka 22 och allt utvecklas normalt.
– Jag hade absolut gjort abort om jag inte sökt upp en ny läkare. Man har ju sån tilltro till läkare, men de kan ju också göra fel. Det är egentligen sinnesjukt att de inte alltid dubbelkollar, säger Anna. 
Anna har anmält händelsen till HSAN, fallet är under utredning.

3. Skickades hem med abortpiller efter besked om missfall – trots att fostret levde.
Södersjukhuset Stockholm 2009 
Hör Malin berätta. (ljudklipp)
Malin 26 år fick blödningar tidigt i graviditeten och åkte in till Södersjukhuset. Då fick hon beskedet att hon hade fått missfall.
– Fostret låg fortfarande i livmodern, men de kunde inte se någon hjärtaktivitet.
Malin skickades hem med ”abortpiller”, medicin för att stöta ut missfallet. Men något gjorde att hon inte litade på läkarens besked från ultraljudet.
– Hon började vårt möte med att säga att hon var helt ny där, så hon gav inget säkert intryck.
I en vecka gick Malin med abortpillren hemma och funderade, en dag fick hon stora smärtor och åkte in akut till Karolinska Huddinge.
– Jag fick träffa en läkare som gjorde ultraljud. Och då säger hon att jag har ett levande foster i magen med hjärtaktivitet!
Malin är glad att hon gick på magkänslan och inte litade på den första läkaren.
– Det är ju helt fruktansvärt att det kan gå till så här, visst alla läkare är människor men sånt här får hända en gång. Inte två gånger. Då är något fel, då har de fel i sina rutiner.
Södersjukhuset beklagar det inträffade.

4. Ofrivilligt barnlös skrapades utan att graviditetstest gjorts – hittade fostervävnad i det utskrapade materialet.
Södersjukhuset, anmält till Socialstyrelsen 2008
Ett fall på Södersjukhuset där ett ultraljud inte varit tillräckligt för att säkert se om kvinnan var gravid, vilket resulterade i att fostret skrapades ut av misstag.
En kvinna sökte hjälp på Södersjukhuset för ofrivillig barnlöshet. Vid ultraljud hittade läkaren misstanke om polyper och sammanväxningar i livmodern. Kvinnan sövdes ned för operation. I journalen stod det dock att hon inte haft mens på två månader, men inget graviditetstest tog innan de började skrapa. När materialet undersöktes som skrapades ut hittades graviditetsvävnad. Socialstyrelsen finner det anmärkningsvärt att en journalanteckning om den senaste mensen fanns dokumenterat i operationsberättelsen. Men: ”Vetenskapliga rådet anser att det inträffade troligen inte inneburit några men för patienten” och säger till Södersjukhusets verksamhetschef att ändra sina rutiner.

5. Kvinna skrapades efter missfallsbesked – när hon vaknar från narkosen har läkarna insett att fostret levde.
Lasarettet i Ystad 2006
En kvinna som var gravid i vecka 14 får efter ultraljud besked av läkaren att fostret är dött sedan nio veckor. Hon väljer att bli skrapad eftersom fostret inte kommit ut av sig självt. Kvinnan åker in för skrapning, men när hon vaknar ur narkosen säger läkaren att de hittat ett levande i foster och avbrutit. Anledningen till att de upptäckte det var att de gjorde sönder livmodersväggen vid ingreppet och behövde göra en titthålsoperation. Barnet föds för tidigt och vägde 1710 gram. Kvinnan skriver: ”Om skrapningen fullbordats skulle idag inte vår lille fine pojke ha funnits!”. Läkaren förstår inte hur hon kunde ha missat det levande fostret. Socialstyrelsen slår fast att Lasarettet i Ystad infört nya rutiner för att dubbelkolla innan skrapning efter det inträffande. Inga ytterligare åtgärder.

6. Fick besked om missfall – skickades hem med abortpiller – vid återbesök hittas ett levande foster på 16 veckor.
Karolinska Universitetssjukhuset 2007
Kvinnan fick besked om att fostret hade dött i vecka 7 och skickades hem med abortpiller för att stöta ut resterna av missfallet. Vid återbesök på mottagningen några veckor senare görs ett nytt ultraljud, men nu hittar specialistläkaren ett 16 veckors levande foster. Det här var dock, tillskillnad från de andra fallen, ett oönskat foster. Men tack vare den felaktiga ultraljudsdiagnosen tvingades kvinnan genomgå en 2-stegs abort med inläggning på sjukhuset i tre dygn. Socialstyrelsen konstaterar att en felbedömning av graviditetslängden skett, men att en missbedömning vid ultraljud ibland kan ske utan att för den skull vara utryck för läkarens försummelse eller oskicklighet. Lena Marions, medicinskt ansvarig på den enhet på Karolinska som tar han om många av missfallen skriver som svar: ”Det är så att i en del fall (<0.5%) så funkar inte "abortpillren" och man kan ändå behöva genomgå en så kallad sen abort. Jag försvarar inte, det var faktiskt jag som såg till att detta fall anmäldes”

7. Kvinna skickades hem med abortpiller efter missfall – mamman litade inte på läkaren och sökte upp en annan läkare som visade att fostret levde.
Karolinska Universitetssjukhuset 2008
Ett par hade under en längre tid försökt få barn och i oktober 2008 fick de positivt besked på graviditetstestet. Vid besök i november missuppfattades graviditetslängden av läkaren och skickade hem kvinnan med abortpiller för att stöta ut resterna av missfallet. Föräldrarna kände sig osäkra på läkaren och uppsökte en annan läkare för extra kontroll, utan att ta abortpillren. Först då får de reda på att fostret lever och mår bra. Karolinska svarar till Socialstyrelsen att de uppdaterat sina PM. Socialstyrelsen skriver att läkaren ”ordinerade läkemedel för att framkalla missfall på ett ofullständigt och osäkert underlag”. Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärder.

8. Läkare vittnar om oanmält fall på Karolinska
Karolinska Universitetssjukhuset 2008: 
Läkare som jobbat på Karolinska berättar att ett liknande fall har hänt 2008. När Brunchrapporten läser den anmälan som vi hittat från det året säger läkaren:
– Nej herregud, det är inte det fallet. Då måste det ha hänt två gånger, men kanske inte anmälts. Jag är säker för jag pratade med den förstörda läkaren efteråt som insåg för sent att hon skickat hem en patient med graviditetsutstötande piller, trots att det inte var missfall. 
Läkaren som vill vara anonym för att kunna fortsätta att jobba på Karolinska, har 20 års erfarenhet av ultraljudsundersökningar och har jobbat vid behov på Karolinska under flera år. Han säger att vad han förstår underättades kvinnan men då hade hon redan förlorat fostret. Berättelsen bekräftas vårdpersonal på Karolinska, men medicinskt ansvarig för den enhet på Karolinska som tar han om många missfall – Lena Marions – poängterar att hon inte har hört om händelsen. Lena Marions svarar i ett mail: ”Om det är den läkare jag tror så är han en mycket seriös person. Jag beklagar verkligen att sådana här saker händer, mycket trist. Jag vill bara vara säker på att det stämmer med verkligheten.”

9. Kvinna fick abortpiller för att stöta ut påstått missfall – men fostret levde. Tvingades till abort på grund av misstänkta fosterskador.
Sahlgrenska Universitetssjukhus 2005 (inte kollat 2005, denna låg som bilaga till senare fall på samma sjukhus och är därför med). 
Kvinnan började blöda i vecka 6 och sökte upp Sahlgrenska. Vid två ultraljud konstaterade läkarna att hon fått missfall. För att få ut graviditetsresterna skickades hon hem med abortpiller. När hon kom tillbaka för efterkontroll hittade läkaren ett levande foster i magen. Men på grund av abortpillrens skadliga effekter aborterades fostret. Socialstyrelsen kräver ändrade rutiner.

10. Kvinna fick abortpiller för att stöta ut påstått missfall – men fostret levde. Tvingades till abort på grund av misstänkta fosterskador (nej det är inte en upprepad rubrik utan en upprepad händelse två år senare.)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007
År 2007 händer i stort sett exakt samma sak som år 2005 på Sahlgrenska. Kvinna kommer in på grund av smärtor i vecka 6. Ultraljudet visar en hinnsäck utan foster. Hon tas tillbaka några dagar senare för nytt ultraljud som kommer fram till samma tråkiga besked – missfall. Kvinnan skickas hem med abortpiller. Men när hon inte börjar blöda kommer hon in för nytt ultraljud. Då hittar läkaren ett levande normalt foster. På grund av abortpillren rekommenderas patienten avbryta graviditeten, och hon får genomgå en abort med vakumsug.

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".