Finns det tidlösa varningssymboler?

Kärnkraften är på väg tillbaka in i politiken. Inga växthusgaser, och om allt går bra är avfallet ofarligt om 100 000 år menar en del forskare.

Men finns mänskligheten över huvud taget kvar vid det laget? Och hur ska vi i så fall få framtidens jordbor att att nergrävt radioaktivt avfall är farligt ända fram till år 102 009?

Hjälp oss att hitta de ! Vad gör dig rädd?