Flera skolor har nappat!

Vi vill ju veta vad ungdomar tycker och tänker, nu har vi fått napp på flera skolor som hjälper oss att få ut några frågor till eleverna! Några är dock trötta på enkäter och har praktik, men vi hoppas att det går att lösa så att deras elever också får komma till tals.