Kollat polisfrågor med insatta

Nu har vi bollat våra enkätfrågor till polisen med insatta ungdomspoliser i Göteborg, de är positiva till frågorna och tycker det är bra att vi vill belysa ämnet. Hoppas på många svar från poliser i Gbg, Malmö, Sth, Södertälje och Uppsala. Skickar ut enkäten imorgon fredag.