Konfrontation om tråkiga uppgifter

Jag trodde jag fick stöd och hjälp när jag igår letade efter uppgifter på internet. Men så hör jag hur  partiledar-Henrik säger i radio att allt bara var hån. Lyssna -

Jag bestämde mig för att konfronterar Henrik med uppgifterna.

/Erik