The vita huset office - ploppdilemmat

Varför man låter moraliska frågor avgöras av barn.

/HT