Sonja om Kinapuffsdebatten

5:39 min

Journalisten i Helsingborgs Dagblad ledde till debatt om fördomar mot asiater i allmänhet och Fazers Kinapuffar i synnerhet. Nu byter dessutom företaget . Fazers Kinapuffar är rasistiska, men är asiater verkligen de enda som utsätts för tröttsamma fördomar? Den frågan ställer Sonja i dagens sändning.