Framtidens skola

Framtidens gymnasium sänker kompetensen?
En av de frågor som debatteras i Almedalen är regeringens förslag om ny gymnasieskola. Utbilndingsminister Jan Björklund (fp) och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén debatterade frågan i P1 Morgon.