Skatteutjämning kan kompensera turistkostnader

TCO-ordföranden Sture Nord vill att skatteutjämningssystemet ska användas för att kompensera landets turistorter för de fördyringar som turismen innebär. Det sa han på plats i Almedalen. (SR Gotland)