OECD-ekonom:

Finanskrisen har nått sitt bottenläge

Den ekonomiska krisen är nära sitt bottenläge just nu. Det sa i dag världshandelsorganisen OECD:s ekonom Jörgen Elmeskov, vid ett seminarium i Almedalen tillsammans med finansminister Anders Borg.

– I Europa är bottenläget nära i ekonomin och USA har nog redan passerat bottenläget, enligt Jörgen Elmeskov.

Många stater har lånat mycket pengar för att satsa på ekonomiska stimulanspaket och även lånat för att stötta krisdrabbade banker.

Men Jörgen Elmeskov är inte rädd för att det kommer att leda till högre räntor och att inflationen springer i väg.

Däremot finns det enligt honom en annan klar risk längre fram, och det är att det kommer att krävas skattehöjningar och åtstramningar för att klara av att betala av för de lån som nu har tagits.

Det kan i sin tur göra att tillväxten mattas, enligt OECD:s ekonom Jörgen Elmeskov.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se