Kulturutredningen

Portföljmodellen på prov

Det här är det första av fyra reportage där vi utforskar den så kallade portföljmodellen, där regionerna själva får bestämma hur de ska använda de statliga kulturpengarna. Tanken är alltså att administrationen ska komma närmare kulturskaparna.

På Gotland, Sveriges minsta region, har man tillsammans med Kulturrådet bestämt vilka kulturområden som ska vara prioriterade på ön. I princip har man alltså redan infört portföljmodellen på prov.
   Inger Harlevi är moderat ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, som har fått ansvaret för Gotlands kulturportfölj. Som uppdraget ser ut, menar Harlevi, är att formulera den regionala kulturpolitiken så att den ska gagna hela Gotland. Den kritik som finns mot portföljmodellen handlar bland annat om att Gotland är en så liten region, med omkring 57 000 invånare.

Cristina Jardim Ribeiro, SR Gotland
cristina.jardim@sr.se