Gotländska frågor till partiledarna

Det så kallade Gotlandstillägget och en ny elkabel till fastlandet är ett par av de frågor som kommunledningen kommer att ta upp med partiledarna under Almedalsveckan.

Gotlandstillägget som funnits i mer än 20 år är ett sätt att kompensera för de dyrare frakterna till och från Gotland och som innebär att åkerier som frakter varor i övriga landet lägger på en viss summa på övriga tranporter, oavsett var de går. - Och det här tycker vi är ett konstigt system som inte är positivt för Gotland, säger kommunalrådet Eva Nypelius (C). Kommunledningen kommer också att tala för att Gotland ska få en ny elkabel till fastlandet, för att kunna exportera vindel, om vindkraften byggs ut, vilket man hoppas på. - Ska vi vara trovärdiga i att vi vill gå över till förnyelsebar energi, så måste vi satsa på den teknik som finns idag. Och vi räknar med att om vi kan bygga 500 nya vindkraftverk här så är det 330 arbetstillfällen, säger Eva Nypelius. Kommunledningen kommer också att ta upp frågan om en ny kryssningskaj, en investering som beräknas uppgå till nära 190 miljoner kronor, och man kommer även att ta upp det ekonomiska läget för kommunen, liksom högskolans betydelse för öns utveckling.