Krav på Almedalsevenemang

Intresset för Almedalsveckan i Visby fortsätter att öka. Men Gotlands kommun ställer krav på dem som får vara med och får tillgång till marken omkring Almedalen.

Bland annat krävs att alla evenemang ska behandla samhällspolitiska frågor, vara gratis och öppna för allmänheten och inte marknadsföra varor.

Det stora intresset för att få en plats under Almedalsveckan har lett till att det uppstått en andrahandsmarknad, där de som varit tidigt ute och bokat plats, säger utrymmet vidare till andra, enligt kommunens tekniska förvaltning.