Måndag 18 juni

Maria Freeney och Christer Forsberg.

I Östhammar finns det många fint målade brevlådor. Så många att sommarrospiggen Kim von Platen tyckte det var dags att samla dem i en bok.